วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว โอซาก้า 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น Thai Airways
ทัวร์ญี่ปุ่น ทุ่งพิงค์มอส 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาททองคินคาคุจิ ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ


เที่ยวญี่ปุ่น 2561 นารา วัดโทไดจิ เกียวโต อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ ปราสาททอง ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ (รถบัส) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) ตลาดปลาซึคิจิ โอไดบะ
สายการบิน :  Thai Airway (TG)
Code:  AMJ-OSA-TYO-7D4N-TG

วันเดินทาง 

 

 ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
24 – 30 พฤษภาคม 2561 48,900 8,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน (TG)


วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1
วันที่สอง    สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ - ปราสาททอง          
วันที่สาม    ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ (รถบัส) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต -“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
วันที่สี่    ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งพิงค์มอส – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้า    อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก)
วันที่หก    วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจิ – โอไดบะ
วันที่เจ็ด    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

  แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»