วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6 DAY 4 NIGHT (GT-KIXXJ08) (มี.ค.-พ.ค.61) (สงกรานต์61)
ทัวร์ญี่ปุ่น Air Asia X
ทัวร์ญี่ปุ่น พระใหญ่ไดบุทสึ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6 DAY 4 NIGHT (GT-KIXXJ08) (มี.ค.-พ.ค.61) (สงกรานต์61)  สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ  ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม ช้อปปิ้งจุใจที่ ชินจูกุ อิออน มอลล์ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:  
AST-GT-KIXXJ08-7D4N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 12-17 เมษายน [1] , 12-17 เมษายน 2561 [2] 51,999 8,900
 13-18 เมษายน [1] , 13-18 เมษายน 2561 [2] 51,999 8,900
 14-19 เมษายน [1] , 14-19 เมษายน 2561 [2] 49,999 8,900
 15-20 เมษายน 2561 47,999 8,900
 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 เมษายน 2561 43,999 8,900
 26 เมษายน-01 , 27 เมษายน-02 พฤษภาคม , 28 เมษายน-03 พฤษภาคม , 29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 43,999 8,900
 01-06 , 02-07 , 03-08 , 04-09 , 05-10 , 09-14 , 10-15 พฤษภาคม 2561 43,999 8,900
 25-30 , 26-31 พฤษภาคม 2561 39,999 8,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6 DAY 4 NIGHT (GT-KIXXJ08) (มี.ค.-พ.ค.61) (สงกรานต์61)

วันแรก         สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ
วันที่สอง      เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
วันที่สาม      เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่สี่          เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ-ออนเซน
วันที่ห้า        ชมดอกชิบะซากุระ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-สนามบินนาริตะ
วันที่หก        สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมญี่ปุ่น ฮอกไกโด ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»