วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น Air Asia X
ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดปราสาททอง


ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 เพลิดเพลินทะเลสาบฮามานา นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ สักการะวัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดอาซากุสะ เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ] หรือ สนุกสนาน ณ ลานสกี ถ่ายรูปชิคๆคู่กับดอกซากุระ [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] เดินชิวตลาดปลาซึกิจิ  ผ่านชมทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ โอไดบะ ชมกันดั้มยูนิคอร์น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code: 
AST-OSA-TYO-6D4N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 16-21 ก.พ.61 34,991 8,900
 1-6 มี.ค.61 35,991 8,900
 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 มี.ค.61 36,991 8,900
27 มี.ค.- 1 เม.ย./ 28 มี.ค.- 2 เม.ย./ 29 มี.ค.- 3 เม.ย/ 30 มี.ค.- 4 เม.ย./ 31 มี.ค.-05 เม.ย.61 37,991 8,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ซากุระ 2018

วันแรก    สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ  XJ 610 14.15 - 21.40 น.
วันที่สอง    โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน
วันที่สาม     นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ[ONEWAY]-ศาลเจ้าฮาโกเน่ - แช่น้ำแร่
วันที่สี่     [กรุ๊ปที่เดินช่วง มกราคม - 15 มีนาคม] กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี / [กรุ๊ปที่เดินช่วง 15 มีนาคมเป็นต้นไป] ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] ชมซากุระที่ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ห้า    วัดอาซากุซะ-ตลาดปลาซึกิจิ-โอไดบะ-กันดั้มยูนิคอร์น-สนามบินนาริตะ
วันที่หก    สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ  XJ 607 20.15 - 00.55 น.

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

โปรแกรมญี่ปุ่น ราคาถูก | โปรแกรมญี่ปุ่น ฮอกไกโด ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»