วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561
ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว นิกโก้ สงกรานต์ 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น Thai Airways
ทัวร์ญี่ปุ่น น้ำตกเคง่อน สงกรานต์ 2018 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูชิมิอินารี ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ


เที่ยวญี่ปุ่น สงกรานต์ 2561 เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน นาโกย่า นาโกย่า ทะเลสาบฮามาน่ะ โกเทมบะ เอาท์เล็ท คาวากูจิโกะ ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น  ยามานาชิ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ชินจูกุ  โตเกียว นิกโก้ น้ำตกเคง่อน ทะเลสาบชูเซ็นจิ ศาลเจ้าโทโชกุ คินูกาว่า ชมสวนซากุระ คินูกาว่า เก็บสตรอเบอร์รี่ โตเกียว วัดอาซากุสะ  อิออน มอลล์ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
สายการบิน :  Thai Airway (TG)
Code:  A1-OSA-TYO-7D4N-TG

วันเดินทาง 

 

 ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 11-17 เมษายน 2561
67,900 11,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว นิกโก้ (TG) สงกรานต์ 2018


วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ  TG 622 23.30 - 07.00 น.  
วันที่สอง         สนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮย์อัน - นาโกย่า
วันที่สาม         นาโกย่า - ทะเลสาบฮามาน่ะ - โกเทมบะ เอาท์เล็ท - คาวากูจิโกะ - ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเก็น
วันที่สี่            ยามานาชิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ชินจูกุ
วันที่ห้า           โตเกียว - นิกโก้ - น้ำตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - ศาลเจ้าโทโชกุ - คินูกาว่า - ชมสวนซากุระ
วันที่หก           คินูกาว่า - เก็บสตรอเบอร์รี่ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - อิออน มอลล์ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - สนามบินฮาเนดะ
วันที่เจ็ด          สนามบินฮาเนดะ >> สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย


 แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»