วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 2561
ทัวร์ญี่ปุ่น Air Asia X
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Alps เที่ยวญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ เที่ยวญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมโต้  


ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ   ทาคายาม่า   ซันมาชิซูจิ   เมืองมัตสึโมโต้   ถนนนาคามาชิ   ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) สายอัลไพน์ทาเทยาม่า   เขาทาเทยาม่า   กำแพงหิมะ   เขื่อนคุโรเบะ  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ   FREE WIFI ON BUS
สายการบิน :  
Air Asia X (XJ)
Code : 
ATN-OSA-TKM-TYO-5D3N-XJ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
16-20 เม.ย.61, 17-21 เม.ย.61, 18-22 เม.ย.61, 20-24 เม.ย.61, 26-30 เม.ย.61 32,999 7,900
21-25 เม.ย.61, 22-26 เม.ย.61, 25-29 เม.ย.61 / 04-08 พ.ค.61 31,999 7,900
23-27 เม.ย.61 28,888 7,900
24-28 เม.ย.61 / 05-09 พ.ค.61, 07-11 พ.ค.61, 08-12 พ.ค.61, 10-14 พ.ค.61 29,999 7,900
29 เม.ย.-03 พ.ค.61, 30 เม.ย.-04 พ.ค.61 32,888 7,900
27 เม.ย. -01 พ.ค.61, 28 เม.ย. - 02 พ.ค.61 33,999 7,900
01-05 พ.ค.61, 02-06 พ.ค.61, 03-07 พ.ค.61 33,888 7,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ  5 วัน 3 คืน 

วันแรก         กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  XJ610 (14.50 - 22.40 น. )
วันที่สอง      ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
วันที่สาม      สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
วันที่สี่          ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซฃ
วันที่ห้า        สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น -  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ611 (00.10 - 04.00 น.)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี


บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ.....

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»