ทัวร์เยอรมัน แกรนด์เยอรมัน 7 วัน
ทัวร์เยอรมัน Emirate
ทัวร์เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทัวร์เยอรมัน 2560 นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ทัวร์เยอรมัน ไฮเดลเบิร์ก


ทัวร์เยอรมัน ราคาถูก สงกรานต์ 2561 มิวนิค ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียน นูเรมเบิร์ก  โรเธนเบิร์ก วูร์ซเบริ์ก แฟรงก์เฟริต ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟริต จตุรัสโรเมอร์  โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ DESIGNER OUTLET ROERMOND

สายการบิน :  Emirate (EK)
Code:   ACT-GER-7D-EK

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 6-12 ก.พ./ 25 ก.พ.- 3 มี.ค./ 12-18, 13-19 มี.ค./ 27 มี.ค.- 2 เม.ย.61
39,900 10,000
 3-9 เม.ย./ 27 เม.ย.- 3 พ.ค.61 43,900 10,000
 11-17 เม.ย.61 53,900 10,000


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน แกรนด์เยอรมัน 7 วัน สงกรานต์ 2018


วันหนึ่ง      กรุงเทพฯ    EK 373 20.35 - 07.10 น. (แวะเปลี่ยนเครื่องดูไบ)
วันสอง      ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค   (ยูเออี – เยอรมัน)
วันสาม      จัตุรัสมาเรียน – นูเรมเบิร์ก   (เยอรมัน)
วันสี่         โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต (เยอรมัน)
วันห้า       ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์    (เยอรมัน)  
วันหก       โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND (เยอรมัน)
วันเจ็ด      ดูไบ – กรุงเทพ       EK 58   21.30 - 18.40 น.     แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า


* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *

โปรแกรมทัวร์เยอรมัน 2561