วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์อเมริกาตะวันออก วอชิงตัน ดีซี นิวยอร์ก 2558
ทัวร์อเมริกา Quatar Airways
ทัวร์อเมริกาตะวันออก ราคาถูก ทัวร์อเมริกาตะวันออก เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia city) ทัวร์อเมริกาตะวันออก EMPIRE STATE

ทัวร์อเมริกา 2558 เที่ยวอเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย แอตแลนติค ซิตี้ วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา แฮริสเบิร์ก ชมโรงงานช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุด  คอร์นนิ่ง ชมกรรมวิธีการผลิตเครื่องแก้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า นำท่านลงลิฟต์ Cave of the Winds สู่เบื้องล่างของน้ำตก นิวยอร์ก เที่ยวย่านไทม์สแควร์ ลงเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ  พิเศษ !! นำท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท Empire State Building ช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่  5 (ฟิฟท์ อเวนิว)
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
Code: A22-E-USA-8D5N-QR

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 สอบถาม 2015 79,888 79,888 74,888  69,888 9,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์ อเมริกาตะวันออก อเมริกา 2558

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กาต้าร์

1700    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS
โดยมีเจ้าหน้าที่จาก Smiling AMERICA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (พบหัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
2055    เดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 883  
1710    เดินทางถึง เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง) ** เวลาที่ กาต้าร์ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง **
0100    เดินทางสู่ นครนิวยอร์ก (New York) โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 727
    **** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

 ทัวร์อเมริกาตะวัน วันที่ 2 ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว - พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ

0750    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฟิลาเดลเฟีย ** เวลาที่ นิวยอร์กจะช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง **  
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  นำท่านชม เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia City) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์ ฮอลล์ และ ระฆังแห่งอิสรภาพที่ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ สัญลักษณ์ของการก่อตั้งประเทศ สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (UNITED STATES OF AMERICA) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติค ซิตี้ (Atlantic City) รัฐนิวเจอร์ซี่ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก หรือเปรียบเสมือนลาสเวกัสของฝั่งตะวันออก  เนื่องด้วยทิวทัศน์อันงดงามของชายฝั่งทะเลและอากาศที่สดชื่น ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโนหรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้  ให้เวลาทุกท่านได้พักผ่อนเต็มที่กับริมชายหาดที่สวยงามของฝั่งทะเล แอตแลนติกและเพลิดเพลินไปกับการเสี่ยงโชค (อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง)
บ่าย    ออกเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี นครหลวงของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับการวางแผนผังเมืองเป็นอย่างดี สวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ต่างๆ    นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ทำเนียบขาว , สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ , อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย ชม สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยา ศาสตร์ ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยนยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National Museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของ ฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนต์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนต์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก     HOLIDAY INN WASHINGTON DC GREENBELT , MARYLAND หรือเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 3 วอชิงตัน ดีซี - แฮรีสเบิร์ก

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
0800    ก่อนอำลา . . นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ทำเนียบขาว , สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ , อนุสาวรีย์รถไฟยูเนี่ยนสเตชั่นอันทันสมัย , อนุสาวรีย์วอชิงตัน , อนุสรณ์ลินคอร์น , อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน , ตึกรัฐสภา (ให้ท่านลงถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก  (Harrisburg City) เมืองหลวงริ่มฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านเยี่ยมชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลกและให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S  CHOCOLATE
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ COMFORT INN HARRISBURG หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 4 คอร์นนิ่ง - บัฟฟาโล่ - แฟชั่นไนแองการ่า แฟคตอรี่เอาท์เล็ท

เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   
0800    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง (Corning City) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว นำท่านชม Corning Glass Museum โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอ ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องแก้วของอเมริกา
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo City) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ค มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ระหว่างอเมริกาและแคนาดาอยู่ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของ น้ำตกยักษ์ “ไนแองการ่า” ระหว่างทาง แวะเปลี่ยนอิริยาบถที่ แฟชั่นไนแองการ่า แฟคตอรี่เอาท์เล็ท ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังในราคาโรงงาน(อิสระอาหารค่ำใน เอาท์เล็ท)
ที่พัก     HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES NIAGARA FALLS หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 5 อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
0800    นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตกที่มีบริเวณ ปริมาณมวลน้ำไหลเวียนมากมายมหาศาล ก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วทั้งบริเวณ ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าในจุดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำมหาศาลที่ไหลมาจากทะเลสาบอีรี สัมผัสกระแสน้ำที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรีอย่างใกล้ชิด หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ท่านจะได้เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำ อยู่เหนือน้ำตก ซึ่งสวยงามมากๆ โดยบริเวณนี้จะเกิดสายรุ้งอยู่เป็นประจำ เนื่องจากละอองน้ำที่พวยพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศ นำท่านลงลิฟต์ เคฟ ออฟ เดอะ วินดส์ (Cave of the Winds) ลงสู่เบื้องล่างของน้ำตกยักษ์ ครั้งหนึ่งในชีวิต ท่านจะได้ชมความความงดงามของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่าแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดจริงๆ และ ท่านจะได้ยินเสียงของมวลน้ำที่มากมายมหาศาลไหลถาโถมลงมาจากเบื้องสูง กึกก้องไปทั่วทั้งบริเวณ  (**หมายเหตุ : หาก CAVE OF THE WINDS ไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ ทางบริษัทจะคืนเงินให้เป็นการทดแทน ตามความเป็นจริง)
(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การชมน้ำตกไนแองการ่า)
บ่าย    นำท่านออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง และสังคม ที่สำคัญที่สุดของโลก มีตึกระฟ้า และตึกที่สูง มากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
**ให้ท่านพักผ่อนในช่วงเย็นเพื่อเตรียมตัวเดินทางในวันพรุ่งนี้บนเกาะแมนฮัตตันอย่างเต็มวัน
ที่พัก    โรงแรม COMFORT SUITES NEWARK หรือเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 6 นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท์ อเวนิว

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
0800    นำท่านเดินทางสู่ แบตเตอรี่ปาร์ค เพื่อลงเฟอร์รี่ไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี ระหว่างนั้นท่านจะได้ชมความงดงามของ สะพานบรูคลิน สะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากการขึงลวดเหล็กในสมัยโบราณ (นำท่านขึ้นสู่เกาะลิเบอร์ตี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเทพีเสรีภาพอย่างใกล้ชิด ทุกมุม เก็บไว้เป็นที่ระลึก) นำท่านชม มหานครนิวยอร์ก นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม เซ็นทรัลปาร์ค สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก เรดิโอซิตี้ มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับรวมทั้งผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ , หอสมุดประชาชน , โบสถ์เซนต์แพททริค , ย่านไชน่าทาวน์ ผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ เป็นอนุสรณ์สถาน หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี2001 ผ่านชม จัตุรัสไทม์สแควร์ พิเศษ ! นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle , An Affair to Remember , King Kong จากนั้นอิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งย่าน ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว) ถนนช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมระดับโลก (อิสระอาหารกลางวันและค่ำ เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง)
2000    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 7 นิวยอร์ก - Woodbury Common Premium Outlet เอาท์เล็ทที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา - กาตาร์

0800    นำท่านออกเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlet เอาท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้า แบรนด์เนมสัญชาติอเมริกันแท้ๆ กว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้ท่านได้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น BURBERRY , GUCCI , CHANEL , DIOR , COACH , DIESEL , G-STAR , MISS SIXTY , ENERGY , NIKE , VERSACE , POLO , A/X , EMPORIO ARMANI และ อีกมากมาย
(อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันและค่ำ ภายในเอาท์เล็ท เพื่อให้ท่านสะดวกแก่การช้อปปิ้ง หรือท่านอาจเลือกจิบชา กาแฟภายในเอาท์เล็ท สไตล์อเมริกันแท้ๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกมากมายหลายร้านให้ท่านได้ลิ้มรอง)
1700    ได้เวลาอันสำควร นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)
2300    ออกเดินทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 702

ทัวร์อเมริกาตะวันออก วันที่ 8  กาต้าร์ - ประเทศไทย

1820    เดินทางถึง เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
2055    ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 822
0745    เดินทางถึง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์อเมริกาตะวันออก

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS และค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 ท่าน (ตามรายการที่ระบุ)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
4. ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตลอดรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกค์,คนขับรถ และอื่นๆ ท่านละ 10 เหรียญต่อวัน/ต่อท่าน
2. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการ คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่านละ 7,500 บาท อัตรานี้กรณีเดินทางกับทางบริษัทเท่านั้น)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการกาต้าร์ แอร์เวย์ อนุญาตให้ท่านนำกระเป๋าโหลดลงใต้เครื่องบิน ได้ท่านละ 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่มเอง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. เงื่อนไขการเดินทาง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ขอหักอนุญาตหัก ณ ที่จ่าย เพิ่ม 3% เป็น 10% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไข
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท 3 วันหลังจากการจอง (กรณีให้ทางบริษัทดำเนินการทำวีซ่าให้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าพร้อมค่ามัดจำงวดแรก เป็น 27,500 บาท อัตราค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอเมริกานี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2556) หลังจากนั้น 10 วัน ชำระงวดที่สองอีก 25,000 บาท และ ส่วนที่เหลือ ชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• ในกรณีที่ ยังไม่ออกตั๋ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 11,800 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
• ในกรณีที่ ออกตั๋วแล้ว และวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,500 บาท และค่าตั๋วเครื่องบินตามราคาจริง
• ในกรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
• ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
• กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
• บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง  แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
• ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้  ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้สำรองที่นั่งน้อยกว่า 15 ท่าน

กรณียกเลิกการเดินทาง
• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินทั้งหมด (ในกรณียังไม่ได้ดำเนินการยื่นวีซ่า)
• แจ้งล่วงหน้า 31-44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 7,500 บาท
• แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
• แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง , ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าโรงแรม , ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ , ค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วเครื่องบินเนื่องจากเหตุสุตวิสัย เป็นต้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่เกิดเหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารการขอวีซ่า USA
วีซ่าเข้าประเทศอเมริกา ผู้เดินทางต้องไปโชว์ตัวและเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมายเท่านั้น และ โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
เอกสารทั้งหมดใช้ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ในวันเข้าสัมภาษณ์
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ
ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ต้องมัดผม และ เก็บผมให้เรียบร้อย ห้ามใส่เครื่องประดับ หรือแว่นตา ไม่มีลวดลาย และถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน  6 เดือน
3. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ที่ทางบริษัทส่งให้ (กรุณากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน และมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอทุกเดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เล่มเก่าพร้อมถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย (สถานทูตจะพิจารณาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)
6. หลักฐานทางด้านการทำงาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
7. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด
เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง (ให้ระบุตำแหน่ง , วันเริ่มทำงาน , อัตราเงินเดือน)
8. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
9. ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
10. สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)
12. กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น  แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน  ให้แสดงทะเบียนสมรส , หนังสือรับรองการทำงาน , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนของสามี
13. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการเดินทางจากบิดา - มารดา , สำเนาสมุดเงินฝาก , ทะเบียนบ้าน , บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรให้เดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร
14. เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน , ที่ทำงาน , สถานศึกษา , เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)
15. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตฯ กำหนด โดยระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้” และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีนี้ทางสถานทูตฯ อาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯ

****โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ****
****อัตราค่าเดินทางนี้คำนวณไว้ที่จำนวนคนเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ หากกรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแก้ไขโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

โปรแกรมทัวร์อเมริกา ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»