วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน (CZ)  ทัวร์อเมริกา 2558
ทัวร์อเมริกา chinasouth (CZ)
ทัวร์อเมริกา ราคาถูก ทัวร์อเมริกา ดิสนีย์แลนด์ ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส  

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ทัวร์อเมริการาคาถูก กวางโจว ลอสแองเจลิส อนาแฮม ดิสนีย์แลนด์ อนาแฮม อะนาแฮม ลอสแองเจลิส ยูนิเวอร์แซล อนาแฮม บาร์สโตร์ ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายในราคาขายส่งที่ BARSTOW FACTORY OUTLET ลาสเวกัส อิสระทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน ลาสเวกัส ออนตาริโอมิลล์ ช้อปปิ้งกับเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ พร้อมแหล่งรวมสินค้าและแหล่งบันเทิงมากมาย มิลล์ ลอสแองเจลิส

วันเดินทาง   ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 
 เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
 
เด็กต่ำกว่า12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 2015 69,900 69,900 69,900 69,900 10,900


รีวิวโปรแกรมทัวร์อเมริกาตะวันตก 8 วัน 5 คืน (CZ)  ทัวร์อเมริกา 2558

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันแรก กรุงเทพฯ-กวางโจว-ลอสแองเจลิส

13.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น แถว U ประตูทางเข้าหมายเลข 9  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
15.30  น.    ออกจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินนานาชาติเมืองกวางโจว โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น  
เที่ยวบินที่ CZ 3082
19.20 น.    เดินทางถึงเมืองกวางโจวให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
21.30 น.    เดินทางสู่นครลอสแองเจลิส  โดยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์น  เที่ยวบินที่ CZ 327
 +++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++
18.10 น.    ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวันเดียวกัน) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอนาแฮม  
นำท่านเข้าพักที่โรงแรม  Howard Johnson   , Anaheim หรือระดับเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวันตก  วันที่สอง  อนาแฮม- ดิสนีย์แลนด์ - อนาแฮม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์บรรจงสร้างไว้ ชมหมู่บ้านโจรสลัด (Pirate of the Caribbean) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบหรือจะแวะเข้าไปชมโลก ของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจาก
ทั่วทุกมุมโลกในสมอลล์เวิลด์
(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเที่ยวของคณะ)
บ่าย ให้ท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น
ผจญภัยใน อวกาศกับสตาร์ทัวร์ (Star Tour) หรือล้อเลื่อนมหาสนุก (Matterhorn Bobsled) ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (Space Mountain) และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกหรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เม้าส์, กุฟฟี่, โดนัลดั๊ค , ไลออนส์คิง ,โพคาฮอนทัส ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าพักโรงแรม Howard Johnson Fullerton / Holiday Inn Buena Park, ANH หรือระดับเทียบเท่า

 ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่สาม ลาสเวกัส-ให้ท่านอิสระทั้งวัน หรือเลือกซื้อทัวร์แกรนด์แคนยอน

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านอาจจะเลือก เสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือ ช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์ไปชม แกรนด์แคนยอน เวสริม และสกายวอล์ค ซึ่งเป็นปฎิมากรรมอันมหึมามหาศาลที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม. จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก  (กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อบริษัททัวร์ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง เพราะต้องทำการจองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 5,500 บาท โดยต้องมีผู้ร่วมคณะเดินทางจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ท่าน ราคาดังกล่าวรวมอาหารกลางวันให้ท่านเรียบร้อยแล้ว)  หรือให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย  และในยามค่ำคืนท่านสามารถ ท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือ จะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆ ในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่น ชมโชว์โจรสลัด โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา ( ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ Jubilee Show  กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำตามอัธาศัย นำท่านเข้าพักโรงแรม Excalibur Hotel, Las Vegas หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่สี่ ลาสเวกัส-ออนตาริโอ มิลล์-ลอสแองเจลิส

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
นำท่านเดินทางออกจาก เมืองลาสเวกัส นำท่านเดินทางข้ามรัฐเนวาด้าเข้าสู่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยัง นครลอสแองเจลีส  โดยผ่าน ออนตาริโอ มิลล์ Ontario Mills  ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าจากช้อปปิ้งมอลล์ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ลดราคาถูกกว่าเมืองไทย พร้อมพักผ่อนกับร้านค้า ร้านอาหาร เกมส์รูม  (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน  เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของคณะ)
บ่าย    นำท่านเข้าสู่ มหานครลอสแองเจลิส นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือน
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร นำท่านเข้าพักโรงแรม Hotel Fullerton, Anaheim หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่ห้า อนาแฮม- ดิสนีย์แลนด์ - อนาแฮม

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายที่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์บรรจงสร้างไว้  ชมหมู่บ้านโจรสลัด (Pirate of the Caribbean) บ้านผีสิง ล่องเรือในป่าดงดิบหรือจะแวะเข้าไปชมโลก ของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลงและร่ายรำจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจาก
ทั่วทุกมุมโลกในสมอลล์เวิลด์   (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวของคณะ)
บ่าย        ให้ท่านได้อิสระและสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย เช่น ผจญภัยใน  อวกาศกับสตาร์ทัวร์ (Star Tour) หรือล้อเลื่อนมหาสนุก (Matterhorn Bobsled) ตื่นเต้นหวาดเสียวกับการนั่งรถไฟเหาะ (Space Mountain) และช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกหรือทักทายและถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนต่างๆ อาทิ มิคกี้เม้าส์, กุฟฟี่,  โดนัลดั๊ค , ไลออนส์คิง ,โพคาฮอนทัส  ฯลฯ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพักโรงแรม Hotel Fullerton, Anaheim หรือระดับเทียบเท่า

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่หก อะนาแฮม-ลอสแองเจลิส-ยูนิเวอร์แซล-อนาแฮม

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
จากนั้นนำท่านชม นครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่อันดับสอง ของสหรัฐอเมริกัน ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์     ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัล ออสก้า นำท่านสู่ ย่านถนนฮอลลีวู้ด ที่เบเวอร์รี่ฮิลล์ ชมรอยฝ่า    มือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ด ถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ     ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่    ที่สุดของฮอลลีวู้ด
 (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน  เพื่อความสะดวกในการเที่ยวของคณะ)
บ่าย    นำท่านเข้าชมและสนุกสนานกับ โรงถ่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเล่นทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เป็นต้น
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.30 น.    เดินทางจากลอสแองเจลีส สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 328

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่เจ็ด ลอสแองเจลิส-กวางโจว

+++++++++ เครื่องบินทำการบินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล +++++++++

ทัวร์อเมริกาตะวันตก วันที่แปด  กวางโจว - กรุงเทพฯ

05.40น.     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมืองกวางโจว  ให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น.    เดินทางสู่กรุงเทพ โดย สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 357
10.50 น.    บินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

เงื่อนไขการจองทัวร์อเมริกาตะวันตก

**** อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชำระมัดจำหลังจากได้รับการยืนยันการจองทัวร์ทันที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าโดยสารหรือโปรแกรมการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ***

หมายเหตุ สำหรับคณะที่ต้องการพัก 3 ท่าน ต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 รับส่วนลด จากราคาทัวร์ 1,200 บาท
** ในโรงแรมโดยส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่ และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้อง หรือเด็กที่พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญโดยมากสำหรับโรงแรมในประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั่วโดยสารไม่สามารถเลื่อนกลับได้ กรณีที่บางท่านต้องการอยู่ต่อในลอสแองเจลิสหรือต้องการเดินทางในชั้นธุรกิจ ต้องทำเป็นตั๋วเดี่ยวเท่านั้น เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วแบบหมู่คณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้ ต้องไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น

หมายเหตุ
สำหรับท่านที่ไม่มีวีซ่าประเทศอเมริกา
สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่านสามารถเข้าไปทำการสมัครเพื่อขอยื่นวีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เส้นทาง กรุงเทพฯ-กว่างโจว-ลอสแองเจลิส //
ลอสแองเจลีส-กว่างโจว-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าทิปยกกระเป๋า 1 ใบ / ท่าน , ค่าทิปคนขับ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 01 เม.ย.2556 และท่านต้องชำระเงินเพิ่มหากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าทิปมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ โดยปกติ 3 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อวัน
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ที่ให้บริการหรือร้านอาหารบางร้าน กรณีที่ต้องการบริการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 15,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่า
มัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำงาน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทั้งหมด
• สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
• หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 15,000 บาท และค่าวีซ่า
ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• ราคานี้ติดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สำหรับค่าบริการนั้นๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

** หมายเหตุสำคัญ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางต่อ หลังจากจบโปรแกรมทัวร์ **(กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฯก่อนว่าไม่กลับพร้อมคณะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อ)
1. ตั๋วภายในประเทศอเมริกา ที่ท่านจะใช้เดินทางต่อไปยังเมืองอื่นหลังจากจบโปรแกรมแล้วนั้นท่านสามารถที่จะเลือกซื้อเอง หรือ ให้บริษัทฯ จัดการให้ได้ แต่กรุณาสอบถามบริษัทฯ ก่อนว่าควรซื้อได้หรือยัง คือ ต้องรอให้บริษัทฯ คอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและบอกคุณว่าออกตั๋วภายในอเมริกาของคุณได้!!! เพราะในบางกรณีโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเปลี่ยนเป็นกลับสู่กรุงเทพ จากเมืองอื่นๆที่ไม่ตรงตามโปรแกรม ดังนั้นถ้าท่านไปซื้อตั๋วภายในประเทศของอเมริกา โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม ว่าทุกอย่างเรียบร้อย ความเสียหายต่างๆ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
2. สำหรับตั๋วภายในประเทศของอเมริกา ที่ท่านซื้อนั้น เที่ยวบินของท่าน ควรเป็นเที่ยวบินที่ออก เวลาที่คณะบินกลับกรุงเทพ เพราะจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะฯ จะเดินทางมาถึงสนามบินของปลายทางเพื่อจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ (เที่ยวบินในประเทศของอเมริกา ต้องมาให้ถึงสนามบินก่อนเวลา 2 ชั่วโมง , ต่างประเทศ 3 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าเที่ยวบินของท่านออกเดินทางก่อนเวลา ท่านจะต้องเสียเงินค่านั่งแท็กซี่มาที่สนามบินเอง ประมาณ 60 เหรียญ และท่านจะต้องสละสิทธิ์โปรแกรมต่างๆ ของทัวร์ที่ท่านได้จ่ายเงินมาแล้ว

*** หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ตลอดเวลา ***

ข้อมูลเบื้องต้นและหลักฐานการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา
** ผู้ยื่นคำร้องที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป จะต้องมีคุณสมบัติของตัวเองในการที่จะได้รับวีซ่าชั่วคราวประเภทธุรกิจหรือท่องเที่ยว **ข้อมูลทั่วไป
1. วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผู้ตัดสินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักในสหรัฐฯ
2. อายุของวีซ่า คือ ระยะเวลาที่ท่านสามารถใช้เพื่อเดินทางไปสหรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ขอวีซ่า จะสามารถพำนักในสหรัฐฯ ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯขในการกำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพำนักได้ในสหรัฐ
3. ในระหว่างการเดินทาง บริษัทสายการบินหรือบริษัทเรือท่องเที่ยวจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์ม I-94 สีขาวขนาดสั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องกรอกและลงชื่อกำกับในแบบฟอร์มนี้ เมื่อท่านเดินทางเข้าสหรัฐฯ แบบฟอร์มนี้จะถูกติดด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน โดยขะมีหมายเหตุจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ ที่แจ้งเกี่ยวกับระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ
*** หากท่านประสงค์จะอยู่นานกว่านั้น ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอ ยืดเวลาการพำนักกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ โดยการยื่นคำร้องของท่านไม่ได้เป็นเครื่องหมายรับประกันว่า ระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ จะถูกยืดออกไป
** ลูกจ้างที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางไปสหรัฐฯ พร้อมกับนายจ้าง จะต้องส่งสำเนาการจ้างงานพร้อมกับเอกสารคำร้องขอวีซ่า **

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องไม่ครบถ้วน คำร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา..
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณานำหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 5 x 5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน รูปถ่ายจะต้องเป็นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น เปิดหู, ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รูปถ่าย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน - บัตรประจำตัวประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูติบัตร) – ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
4. หลักฐานการทำงาน
4.1 กรณีเป็นลูกจ้าง จะต้องยื่นจดหมายจากที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด โดยระบุวันที่เริ่มทำงานเมื่อใด
ตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไร ได้ลาหยุดพักจากวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร
4.2 กรณีประกอบธุรกิจของตนเอง ให้ยื่นหลักฐานประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด) ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นกรรมการอยู่
4.3 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ชุด
4.4 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้เดินทางด้วย ให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางทำ หนังสือยินยอมจากอำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย
4.5 กรณีอายุไม่ถึง 19 ปี และถ้าบิดามารดาไม่ได้เดินทางด้วย ให้บิดาและมารดาทำหนังสือยินยอมจาก อำเภอหรือเขตท้องที่อาศัย และระบุให้เด็กเดินทางไปกับบุคคลใด
5. หลักฐานการเงิน ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝากประเภทใดก็ได้ ตั้งแต่หน้าชื่อบัญชีจนถึงรายการสุดท้ายยอด ปัจจุบัน ก่อนการยื่นวีซ่า ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น หรือจดหมายรับรองจาก ธนาคาร 1 ชุด หรือหากมีทรัพย์สินอย่างอื่นให้เตรียมมาด้วย
*************************************************************************************************
ขั้นตอนการให้ข้อมูลและการนัดยื่นและนัดสัมภาษณ์

ท่านจะต้องกรอกกข้อมูลและรายละเอียดในใบคำร้องนี้ด้วยตัวท่านเองก่อนทำการยื่นวีซ่าหากท่านที่ไม่สามารถกรอกได้เอง ทางบริษัททัวร์ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ ซึ่งบริการนี้ไม่รวมในราคาทัวร์ กรุณาแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ และกรอกข้อมูลให้พร้อมก่อน เนื่องจาก ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเป็นข้อมูลของผู้เดินทางแต่ละท่าน ท่านจะต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการต่อให้ท่านได้ จากนั้นจึงจะทำการนัดวันและเวลาในการยื่น และท่านสามารถเตรียมเอกสารตามข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับค่าวีซ่านำมาในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าและพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม 


**ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»