วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 2561
logo-chinasouth 
ทัวร์กุ้ยหลิน นาขั้นบันได ทัวร์กุ้ยหลิน เขางวงช้าง ทัวร์กุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำลี่เจียง

ทัวร์กุ้ยหลิน 2018 กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้าขึ้นลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง เขางวงช้าง ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) สะพานลมฝน หมู่บ้านหลู่เจียชุน โชว์ MIRAGE เมืองจำลองซ่ง ร้านหยก หยางซั่วล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง โชว์หลิวซานเจี่ย หยางซั่ว เขาเซียงกง กุ้ยหลิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
Code:  A8-KWL-6D5N-CZ

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
9-14 มี.ค./ 27 มี.ค.- 1 เม.ย.61 18,788 4,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 2561


วันแรก        กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25)
วันที่สอง    กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้าขึ้นลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง - ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)
วันที่สาม    กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - สะพานลมฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-โชว์ MIRAGE
วันที่สี่        กุ้ยหลิน-เมืองจำลองซ่ง-ร้านหยก-หยางซั่วล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย
วันที่ห้า     หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่หก    กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด


โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»