วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ (TSMSK1) รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ  SONGKRAN FESTIVAL 2018 8วัน7คืน (TG) (สงกรานต์2561)
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways (TG) 
ทัวร์ไต้หวัน 2561 ทัวร์ไต้หวัน 2018 อาหลีซาน ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา


ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ (TSMSK1) รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ  SONGKRAN FESTIVAL 2018 8วัน7คืน (TG) (สงกรานต์2561)  ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง -  วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เครื่องเล่น+นั่งกระเช้า) -  ช้อป ซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซินเจวี่ยเจียง 8 วัน 7 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติของประเทศไทย
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
Code:  ASMP-TSMSK1-8D7N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 10-17 เม.ย.61 (สงกรานต์)
50,900 13,000


รีวิวทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ (TSMSK1) รอบเกาะไต้หวันเลิฟเลิฟ  SONGKRAN FESTIVAL 2018 8วัน7คืน (TG) (สงกรานต์2561)

 

วันแรก          กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง       ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้
วันที่สาม       เจียอี้ อุทยานเขาอารีซัน เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
วันที่สี่           เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL
วันที่ห้า         เกาสง อุทยานเขิ่นติง หมาวปี้โถว ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ ไถตง
วันที่หก        ไถตง ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - สายน้ำไหลย้อน - Monument marking the Tropic of Cancer สือทีผิง ฮวาเหลียน - อุทยานทาโรโกะ
วันที่เจ็ด        ฮวาเลียน นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - เหย่หลิ่ว – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - อาบน้ำแร่
วันที่แปด      ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน


โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»