วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ชิงจิ้ง - ไถจง - ไทเป 2561
ทัวร์ไต้หวัน Scoot Air (XW) 
  ทัวร์ไต้หวัน 2018 ชิงจิ้ง - ไถจง - ไทเป  ทัวร์ไต้หวัน 2018 ชิงจิ้ง - ไถจง - ไทเป


ทัวร์ไต้หวัน 2561 หมู่บ้านสายรุ้ง   วัดเหวินหวู่   ร้านชา   ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า   ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด ฟาร์มแกะ   วัดหลงซาน   ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK   ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น   XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL   จิวเฟิ่น   ศูนย์เครื่องประดับ   COSMETIC CENTER  DUTY FREE ตลาดซีเหมินติง

สายการบิน :   SCOOT AIR (XW)
Code:  ACC-TPE-5D3N-XW

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
26-31 ม.ค. 61 / 05-10 ก.พ. 61
19,999 6,900
19 – 24 มี.ค. 61 18,999 6,900


รีวิวโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง - ไถจง - ไทเป 2561

วันแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 02.25 - 07.05 น. (XW182)
วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม    หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด
วันที่สี่        ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า      อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
วันที่หก     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 09.40 - 12.40 น. (XW181)   

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน


โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»