วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง EDA WORLD สุริยันจันทรา 2561
ทัวร์ไต้หวัน Eva Air (BR) 
ทัวร์ไต้หวัน 2561 ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว 2018 ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา


ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน

สายการบิน :   EVA AIR (BR)
Code:  A2-TPE-5D3N-BR

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 29 ม.ค.- 2 ก.พ./ 7-11 พ.ค.61
19,911 5,000
 19-23 เม.ย./ 24-28 พ.ค. / 7-11 มิ.ย.61 20,911 5,000


รีวิวโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน เกาสง EDA WORLD สุริยันจันทรา 2561


วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกาสง BR205 02.15 - 06.55 น.
วันที่สาม      เกาสง – FORMOSA BOULEVARD – อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงศุลอังกฤษ – วัดโฝวกวงซัน – OUTLET (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก Theme Park) – เมืองไถหนาน
วันที่สี่         ไถหนาน – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ห้า        หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ไทเป – Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 สนามบินเถาหยวน  BR206 20.45 - 00.10 น.

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน


โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»