วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ตรุษจีน สงกรานต์ 2018 / 2561 เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก ไต้หวัน ไทเป เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไทเป ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาประหยัด แพคเกจทัวร์ไต้หวัน โปรโมชั่น

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SOD SAI 6D5N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-01)  สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,สเต็ก+สลัดบาร์ พระกระโดดกำแพง+ขาปู,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   10 - 15 เม.ย. 61 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    39,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-01-6D5N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN HUNSA 7D6N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-02)  สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ- เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,สเต็ก+สลัดบาร์ อาหารจีนแคระ,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   10 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    43,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-02-7D6N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SUPER 7D6N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-03)  สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ตเมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองฮวาเหลียน-นั่งรถไฟด่วน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ- เมืองจีหลง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,สเต็ก+สลัดบาร์ พระกระโดดกำแพง+ขาปู,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   10 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    42,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-03-7D6N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SOD CHUEN 4D3N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-04)  สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนกวางตุ้ง กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   10 – 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    42,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-04-4D3N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SANOOK 5D4N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-05)  สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-ไถจง-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต-สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์ เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีน+ขาปู ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   12 - 15 เม.ย. 61 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    36,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-05-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN SABAI 5D4N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-06)  สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-ไถจง - หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณ เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีน+ขาปูยักษ์,สเต็ก+สลัดบาร์ พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   13 – 17 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    36,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-06-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN JEED JAD 6D5N (TG) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-07) สายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50% ไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ -  เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู้ด อาหารจีน+ขาปูยักษ์,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน อาหารจีน+เป็ดย่าง,สเต็ก+สลัดบาร์ ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   13 – 18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    40,900 บาท
สายการบินTHAI AIRWAYS (TG)
Code:   AAD-AD-88-SK-07-6D5N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN CHUM CHAM 5D4N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-08) สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทร - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีน+ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   14 – 18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    36,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-08-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

taiwan taipei tour team06ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ TAIWAN SONGKRAN YEN YEN 5D4N (CI) (สงกรานต์2561) (AD-88-SK-09) สายการบิน ประจำชาติไต้หวัน CHINA AIRLINES ไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - กระเช้าเมาคง - วัดหลงซาน - ซีเหมินติงไทเป-ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - กระเช้าเมาคง - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไถจง - หนานโถว - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
วันเดินทาง :   14 – 18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ :    33,900 บาท
สายการบินCHINA AIRLINE (CI)
Code:   AAD-AD-88-SK-09-5D4N-CI

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ (TG) 4วัน3คืน มี.ค.-ก.ย. 2561  กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่-เจียวซี-นั่งรถไฟสายผิงซี-ปล่อยโคมลอยสือเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ชมตึกไทเป 101-(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-ช้อปปิ้งย่านซินอี้-ไทเป-GLORIA OUTLETS-เถาหยวน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :   24-27 มีนาคม , 28 เมษายน-1 พฤษภาคม , 26-29 พฤษภาคม , 21-24 มิถุนายน , 19-22 กรกฎาคม , 16-19 สิงหาคม , 30 สิงหาคม-2 กันยายน , 6-9 / 8-11 / 13-16 / /15-18 /27-30 กันยายน 2561
ราคาทัวร์ :    23,999 - 24,999 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A6-TW-4D3N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5D4N (TG) พ.ค.-ก.ย. 2561 (TPE10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันเดินทาง :   09 – 13 , 16 – 20 , 19 -23 , 25 – 29 พฤษภาคม , 07 – 11 , 24 – 28 มิถุนายน , 26 – 30 , 27 – 31 กรกฎาคม , 09 – 13 ,12 – 16 สิงหาคม , 09 – 13 กันยายน ,27 ก.ย. – 01 ต.ค.2561
ราคาทัวร์ :    25,900 - 29,900 บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   A2-TPE10-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N (XW) มี.ค.-ก.ย. 2561 (TPE06) สงกรานต์2018 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก

วันเดินทาง :   09 – 15 , 10 – 16 , 17 – 23 , 24 – 30 มีนาคม , 31 มี.ค. – 06 เม.ย. , 14 – 20 , 21 – 27 เมษายน , 28 เม.ย. – 04 พ.ค. , 05 – 11 , 12 – 18 , 19 – 25 พฤษภาคม , 26 พ.ค. – 01 มิ.ย. , 02 – 08 , 09 – 15 , 16 – 22 , 23 – 29 มิถุนายน , 30 มิ.ย. – 06 ก.ค. , 07 – 13 , 14 – 20 , 21 – 27 กรกฎาคม , 28 ก.ค. – 03 ส.ค. , 04 – 10 , 11 – 17 , 18 – 24 , 25 – 31 สิงหาคม , 01 – 07 , 08 – 14 , 15 – 21 , 22 – 28 กันยายน , 29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561
ราคาทัวร์ :    21,777 - 27,777 บาท
สายการบินนกสกู๊ต  (XW)
Code:   A2-TPE06-7D5N-WX

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซานทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลินตา (TG) 5 วัน 4 คืน (GT-TPE TG01) ก.ค.-ธ.ค.61 (วันเฉลิม ฯ รัชกาลที่10 , วันปิยมหาราช , วันชาติ)  นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ+ชมโชว์วัฒนธรรมที่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา ชมสีสันความสุขของศิลปะที่หมู่บ้านสายรุ้ง พบกับความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

วันเดินทาง :   25 – 29 ก.ค. 61 ** วันเฉลิม ฯ รัชกาลที่10 ** , 20 – 24 ต.ค. 61 **วันปิยมหาราช** , 5 – 9 ธ.ค. 61 ** วันชาติ **
ราคาทัวร์ :    29,911บาท
สายการบินThai Airways (TG)
Code:   AST-GT-TPE TG01-5D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทราทัวร์ไต้หวัน TAIWAN  สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว (BR) 6 วัน 4 คืน (GT-TPE BR05) เม.ย.-มิ.ย.61  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง :   19 – 24 เม.ย. , 13 – 18 พ.ค. , 3 – 8 , 23 – 28 มิ.ย. 61
ราคาทัวร์ :    23,911 - 24,911  บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
Code:   AST-GT-TPE BR05-6D4N-TG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...
ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»