วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561

ทัวร์พม่า ราคาถูก สงกรานต์ 2018 / 2561 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 2561 / 2018 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง พักโรงแรมเรือ มัณฑะเลย์ พุกาม พระธาตุอินแขวน แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD) มี.ค.-มิ.ย.61 (MMR001_DD) สงกรานต์2018 กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

วันเดินทางวันที่ : 17 -19 , 23 -25 , 24 -26 มี.ค. , 30 มี.ค. -1 เม.ย. , 31 มี.ค. -2 เม.ย. , 6 -8 , 7 -9 , 13 -15 , 14 -16 , 20 - 22 , 21 -23 , 27 -29 , 28 -30 เม.ย. , 4 -6 , 5 -7 , 11 -13 , 12 -14 , 18 -20 , 19 -21 , 25 -27 , 26 -28 พ.ค. , 1 -3 , 2 -4 , 8 -10 , 9 -11 , 15 -17 , 16 -18 , 22 -24 , 23 -25 มิ.ย. , 29  มิ.ย. -1 ก.ค. , 30 มิ.ย. -2 ก.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 8,999 - 10,999 บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   ABT-MMR001-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (DD) มี.ค.-มิ.ย.61 (MMR012_DD) สงกรานต์2018 ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

วันเดินทางวันที่ : 23 -25 , 24 -26 มี.ค. , 30 มี.ค.61  -1 เม.ย. , 31 มี.ค.61 -2 เม.ย. , 6 -8 , 7 -9 , 13 -15 , 14 - 16 , 20 -22 , 21 -23 , 27 -29 , 28 -30 เม.ย. , 4 - 6 , 5 -7 , 11 -13 , 12 -14 , 18 -20 , 25 -27 , 19 -21 , 26 -28 พ.ค. , 1 -3 , 2 -4 , 8 -10 , 9 -11 , 15 -17 , 16 -18 , 22 -24 , 23 -25 มิ.ย. , 29 มิ.ย.61- 1 ก.ค. , 30 มิ.ย.61- 2 ก.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 9,999 - 11,900 บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   ABT-MMR012-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน (SL) มี.ค.-มิ.ย.61 (MMR002_SL) สงกรานต์2018 กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)

วันเดินทาง :  วันที่ : 5 -8 , 12 -15 , 26 -29 เม.ย. , 4 -7 , 11 -14 พ.ค. , 31 พ.ค. -3 มิ.ย. , 7 -10 , 21 -24 มิ.ย.61
ราคาทัวร์พม่า12,900 -15,900บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABT-MMR002_SL-4D3N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว บินนกแอร์  3 วัน 2 คืน (DD) พ.ค.-ก.ย.61 (MMR004_DD) ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD ขอพรเทพทันใจ ฟรี!! นั่งกรัเช้าขึ้นพระธาตุอิทร์แขวน พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 สุดคุ้ม!! ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

วันเดินทางวันที่ : 4 -6 , 5 -7 , 11 -13 , 12 -14 , 18 -20 , 19 -21 , 25 -27 , 26 -28 พ.ค. , 1 -3 , 2 -4 , 8 -10 , 9 -11 , 15 -17 , 16 -18 , 22 -24 , 23 -25 มิ.ย. , 29 มิ.ย.61 -1 ก.ค. , 30 มิ.ย.61 -2 ก.ค. , 6 -8 , 7 -9 , 13 -15 , 14 -16 , 20 -22 , 21 -23 , 27 -29 , 28 -30 ก.ค. , 3 -5 , 4 -6 , 10 -12 , 11 -13 , 17 -19 , 18 -20 , 24 -26 , 25 -27 ส.ค. , 31 ส.ค.61 -2 ก.ย. , 1 - 3 , 7 -9 , 8  -10 , 14  -16 , 15 -17 , 21 -23 , 22 -24 , 28 -30 ก.ย. , 29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   ABT-MMR004-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ พัก 5 ดาว บินไลอ้อนแอร์ 3 วัน 2 คืน (SL) พ.ค.-ก.ย.61 (MMR004_SL) พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมมหรู 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!! เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด ซาซิมิ กุ้ง กั้ง ปู ปลา

วันเดินทาง :  วันที่ : 4 -6 , 5 -7 , 11 -13 , 12 -14 , 18 -20 , 19 -21 , 25 -27 , 26 -28  พ.ค. , 1 -3 , 8 -10 , 15 -17 , 22 -24 มิ.ย. , 29 มิ.ย.61 -1 ก.ค. , 6 -8 , 13 -15 , 14 -16 , 20 -22 , 21 -23 , 27 -29 , 28  -30 ก.ค. , 3 -5 , 4 -6 , 10 -12 , 11 -13 , 17 -19 , 24 -26 , 25 -27 ส.ค. , 31 ส.ค. -2 ก.ย. , 1 -3 , 7 -9 , 14 -16 , 21 -23 , 28 -30 ก.ย. , 29 ก.ย.61 -1 ต.ค.61
ราคาทัวร์พม่า11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABT-MMR004-3D2N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน วันธรรมดาน่าเที่ยว (DD) เม.ย.-ก.ย.61 (MMR01_DD) โปรสุดคุ้ม ทัวร์พม่า วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน พักหรู 5 ดาว CHATRIUM or Lotte Hotel Yangon

วันเดินทาง :  วันที่ : 3 -4 , 17 -18 , 24 -25 เม.ย. , 8 -9 , 15 -16 , 22 -23 , 30 - 31 พ.ค. , 5 -6 , 12 -13 , 19 -20 , 26 -27 มิ.ย. , 3 -4 , 10 -11 , 17 -18 , 24 -25 ก.ค. , 31 ก.ค.61 -1 ส.ค. , 7 -8 , 14 -15 , 21 -22 , 28 -29 ส.ค. , 4 -5 , 11 -12 , 18 -19 , 25 -26 ก.ย. 61
ราคาทัวร์พม่า7,900 บาท
สายการบิน :   Nok Air (DD)
Code:   ABT-MMR01-2D1N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรยิ้ม ยิ้ม...เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน บินไลอ้อนแอร์ (SL) เม.ย.-มิ.ย.61 (MMR02_SL) สงกรานต์2018 ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์   สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)

วันเดินทาง :  วันที่ : 5 -8 , 12 -15 , 26 - 29 เม.ย. , 4 -7 , 10 -14 พ.ค. , 31 -3 , 7 -10 , 21 -24 มิ.ย.61
ราคาทัวร์พม่า12,900 - 14,900 บาท
สายการบิน :   Thai Lion Air (SL)
Code:   ABT-MMR02-4D3N-SL

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน 2 คืน (PG) มี.ค.-มิ.ย.61 (MMR021_PG) ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

วันเดินทางวันที่ :  16 -18 , 23 -25 มี.ค. , 30 -1 , 6 -8 , 7 -9 , 20 -22 , 27 -29 , 28 -30 เม.ย. , 4 -6 , 5 -7 , 11 -13 , 18 -20 , 25 -27 พ.ค. , 1 -3 , 8 -10 , 15 -17 , 22 -24 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABT-MMR021-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG) มี.ค.-ก.ย.61 (MMR03_PG) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะลาบา + ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)

วันเดินทางวันที่ :  1 -3 , 16 -18 มี.ค. , 30 -1 , 6 -8 , 27 -29 เม.ย. , 5 -7 , 11 -13 , 25 -27 พ.ค. , 15 -17 มิ.ย. , 29 มิ.ย. -1 ก.ค. , 6 -8 , 13 -15 , 27 -29 ก.ค. , 11 -13 , 24 -26 ส.ค. , 31 ส.ค. -2 ก.ย. , 7 -9 , 21 -23 , 28 -30 ก.ย.61
ราคาทัวร์พม่า 11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   ABT-MMR03-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลเจดีย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ปีใหม่ 2018 มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน พุกาม ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
วันเดินทาง28 ก.ย.-1 ต.ค./ 5-8, 12-15, 20-23, 26-29 ต.ค./  2-5, 9-12, 16-19 พ.ย./ 2-5, 8-11, 14-17, 21-24 ธ.ค./ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์พม่า เริ่มต้น : 15,900 - 19,900 บาท
สายการบินBangkok Airways (PG)
Code:s  A5-MYA-MAL-4D-PG

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2557ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง ปีใหม่ 2561 หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม เฮโฮ รัฐฉาน ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู ชมสวนเกษตรลอยน้ำ หมู่บ้านทอผ้าอินปอ วัดแมวลอดห่วง เฮโฮ-มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ สกายน์ เจดีย์เก๊ามูดอว์ มัณฑะเลย์
วันเดินทาง : 12-17, 20-25 ต.ค./ 10-15, 24-29 พ.ย./ 8-13 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 12-17 ม.ค./ 9-14 ก.พ./ 1-6 มี.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 31,900 - 34,900  บาท
สายการบินThai Air Asia (FD)
Code:    ABI-MYA-MDL-6D-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณีทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง ปีใหม่ 2561 ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งสักสิทธิ์สูงสุด 1 ใน มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมเจดีย์ชเวสิกองเมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ
วันเดินทาง : 2-5, 8-11, 21-24 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 3 ม.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 15,900 - 17,900  บาท
สายการบินThai Air Asia (FD)
Code:    ABI-MDL-4D-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (TR) พ.ค.-ก.ย.61 (TR11)...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อาราชิยาม่า- โอซาก้า-ชมไฟฤดูหนาว-ชมซากุระ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2018 รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชม ดอกซากุระ สองข้างทาง ความสวยงามของ ชมดอกซากุระ...

«
»