วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2560
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์ตุรกี พักโรงแรมถ้ำ สงกรานต์ 2561 / 2018 ราคาถูก เที่ยวตุรกี บินตรง พัก 5 ดาว ทัวร์อีสตันบูล ทรอย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโดเกีย เล่นสกีตุรกี

ทัวร์ตุรกี Ski Winter ปีใหม่ 2561ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2561 บินตรง บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ อิสตันบูล เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์ กลางแจ้งเกอเรเม่ ระบำหน้าท้อง เมืองไคเซอร์รี่ สกี รีสอร์ท กรุงอิสตันบูล ฮิปโปโดม สุเหร่าสีฟ้า-โบสถ์เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาชเช่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
วันเดินทาง24-31 ธ.ค./ 25 ธ.ค.-1 ม.ค / 26 ธ.ค.-2 ม.ค./ 27 ธ.ค.-3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 29 ธ.ค.-5 ม.ค./30 ธ.ค.- 6 ม.ค./ 31ธ.ค.- 7 ม.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่43,900 - 44,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:  APD-TR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก ปามุคคาเลทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2018 เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง9-16, 16-23, 23-30 ธ.ค./ 30 พ.ย.-7 ธ.ค./ 2-9, 4-10, 14 -21 ธ.ค./ 26 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่34,900 - 38,900 บาท
สายการบินTURKiSH AIRLINE (TK)
Code:  A55-TUK-8D-QR

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้ายทัวร์ตุรกี พักโรงแรม 5 ดาว อิสตันบูล คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาสี โรงงานหนัง เมืองคูซาดาสี เมืองโบราณเอฟิซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซ่าร์
วันเดินทาง2-9, 16-23 พ.ย./ 7-14, 24-31 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 3 ม.ค.61 (วันปีใหม่)
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 34,900 - 37,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:  A8-TUR-8D-TK

ทัวร์ตุรกี ปราสาทปุยฝ้ายทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2561 อิสตันบูล คัปปาโดเกีย เกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดิน โรงงานพรม โรงงานเพชร หุบเขานกพิราบ หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) เมืองคอนย่า คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองคอนย่า เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาสี โรงงานหนัง เมืองคูซาดาสี เมืองโบราณเอฟิซุส กรุงทรอย เมืองชานัคคาเล เมืองชานัคคาเล เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต อิสตันบูล ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกีร์
วันเดินทาง27 ธ.ค. - 3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 29 ธ.ค. - 5 ม.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 37,900 - 38,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:  A8-TUR-8D-TK

ทัวร์ตุรกี เมืองทรอยทัวร์ตุรกี นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ [สะสมไมล์เครือ Star Alliance 50 %]  เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย   ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง10-17, 12-19, 19-26, 24 ก.ย.- 1 ต.ค./ 26 ก.ย.- 3 ต.ค./ 30 ก.ย.- 7 ต.ค./ 6-13, 8-15, 10-17, 13-20, 20-27, 27 ต.ค.-3 พ.ย.60
ราคาทัวร์ เริ่มที่34,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A55-TUR-8D-TK

ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ทัวร์ตุรกี นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ อิสตันบูล เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก อังการ่า คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ โชว์ระบำหน้าท้อง  คัปปาโดเกีย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส คูซาดาซี  คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ชานัคคาเล่ วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล่ ทรอย อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต BLUE MOSQUE สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน SPICE MARKET สนามบินอิสตันบูล
วันเดินทาง24 ต.ค.- 1 พ.ย./ 8-16, 15-23, 22-30 พ.ย./ 5-13 ธ.ค.60
ราคาทัวร์ เริ่มที่31,999 - 34,999 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   A2-TUR-9D6N-TK

ทัวร์ตุรกี เมืองทรอยทัวร์ตุรกี นำท่านเที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
วันเดินทาง22-29 ก.ย./ 7-14, 14-21 ต.ค./ 4 -11, 8-15, 11-18, 18-25 พ.ย./ 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.60
ราคาทัวร์ เริ่มที่29,911 บาท
สายการบิน : Qatara Airways (QR)
Code:   A55-TUR-8D-QR

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2561 ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้ง อิสตันบูล
วันเดินทาง21-28 ต.ค./ 4-11, 11-18, 18-28 พ.ย./ 25 พ.ย.- 2 ธ.ค./ 3-10, 5-12 ธ.ค./ 27 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 6 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 7 ม.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 35,900 - 41,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูลทัวร์ตุรกี ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำ ใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้ง โรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์
วันเดินทาง2-9, 4-11, 5-12 ธ.ค.60
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 29,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:   APD-TUR-8D-TK
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2561 อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส กรุงทรอย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอยวาริค บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อ คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ อังการ่า สุสานอตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล อิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังTopkapi ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
วันเดินทาง7-14, 12-19, 13-20, 14-21, 15-22, 16-23, 19-26 ต.ค./ 10-17, 17-24 พ.ย./ 2-9, 3-10, 22-29 ธ.ค./ 25 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 26 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 27 ธ.ค.- 3 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 5 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 6 ม.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่29,998 - 35,555 บาท
สายการบินTurkish Airline (TK)
Code:   A23-TUR-8D-TK

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือบอสฟอรัสทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2018 บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ริเวียร่าแห่งตุรกี เที่ยวอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองอันตาเลีย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง
วันเดินทาง3-12, 10-19, 17-26 พ.ย./ 24 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 1-10 ธ.ค./ 24 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 26 ธ.ค.- 4 ม.ค./ 28 ธ.ค.- 6 ม.ค./ 29 ธ.ค.- 7 ม.ค.61
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 33,900 - 39,900 บาท
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
Code:  APD-TUR-10D-QR

ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 6 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ริเวียร่าแห่งตุรกี เที่ยวอิสตันบูล ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองปามุคคาเล่ เมืองอันตาเลีย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินไคมัคลึ ชมเมืองคัปปาโดเกีย
วันเดินทาง27 ต.ค.- 5 พ.ย./ 10-19 พ.ย./ 24 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 2-11 ธ.ค.60
ราคาทัวร์ เริ่มที่ : 46,900 บาท
สายการบินTurkish Airlines (TK)
Code:  APD-TUR-10D-TK

ทัวร์เกาหลี ตกปลาน้ำแข็งทัวร์เกาหลี  ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ชุดประจำชาติฮันบก  EVERLAND เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ น้ำมันสน - COSMETIC - N SEOUL TOWER ศูนย์สมุนไพรโสม DUTY FREE ตลาดเมียงดง สี่  พลอยอะเมทิส TRICK EYE & ICE MUSEUM พระราชวังชางด็อกกุง สมุนไพรฮอตเกนามู  PAJU OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันเดินทาง7-11, 8-12, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ม.ค./ 1-5, 2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ก.พ./ 28 ก.พ.- 4 มี.ค.61
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  เริ่มต้น  17,900 - 18,900 บาท
สายการบินAir Asia X (XJ)
Code:   A2-ICN-5D3N-XJ
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์เกาหลี

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกียทัวร์ตุรกี เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องห่วงระยะทางเพราะเราบินภายในถึง 2 ขา เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ขนานนามว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เที่ยวอิสตันบูล เมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum)ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ     
วันเดินทาง5-12, 19-26 ต.ค./ 26 ต.ค.-2 พ.ย./ 1-8, 3-10 พ.ย./ 21-28 ธ.ค./ 27 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.-5 ม.ค.61 (ปีใหม่ 2561)
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   37,900 - 41,900 บาท
สายการบินTURKISH AIRLINE (TK)
Code:    A55-TUR-8D-TK

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เล่นสกี...

ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2561 เมืองนาโกย่า ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ชมด้านนอก) ถนนสายซันมาจิ ซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา เกียวโต...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายามา เที่ยวเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น เติมอิ่มกับจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเคย์ เที่ยวชมเมืองเก่าทาคายาม่า ช้อปกระหน่ำชินไซบาชิ เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น...

ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ Hokkaido...

ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบ็ตสึ หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ ฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาจิ กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง หอคอยโกเรียวคาคุ...

ทัวร์ฮอกไกโด Hokkaido Enjoy...

ทัวร์ฮอกไกโด เมืองอาซาฮีคาว่า หมู่บ้านราเมน พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์ พาวิลเลียน อิออน อาซาฮีคาวะ โอตารุ คลองโอตารุ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า มัตสึโมโต้...

เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายาม่า โอบาระ ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 เมืองนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟ ตกแต่งต้อนรับวันคริสต์มาส ณ โอโดริปาร์ค พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟ ตกแต่งต้อนรับวันคริสต์มาส ณ โอโดริปาร์ค พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1...

ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ KIRORO SNOW WORLD อาทิ สกี สโนว์บอร์ด...

ทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ KIRORO SNOW WORLD อาทิ สกี สโนว์บอร์ด...

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ...

ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ ลานหิมะ อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ...

ทัวร์ฮอกไกโด เล่นสกี หน้าหนาว...

ทัวร์ฮอกไกโด เมืองอาซาฮีคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮียาม่า เพนกวิน พาเหรด เมืองอาซาฮีคาว่า ช้อปปิ้ง อิออน...

ทัวร์เกียวโต ทาคายาม่า คามิโกชิ...

เที่ยวญี่ปุ่น ทาคายามา 2560 เกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง] ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ...

«
»