วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2561
มีข้อผิดพลาด
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42

ทัวร์พม่า ราคาถูก สงกรานต์ 2018 / 2561 เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 2561 / 2018 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง พักโรงแรมเรือ มัณฑะเลย์ พุกาม พระธาตุอินแขวน แพคเกจทัวร์พม่า บริษัททัวร์ พม่า

ทัวร์พม่า เทพทันใจ 2560ทัวร์ พม่า ปีใหม่ 2561 ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)  เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วันเดินทาง :   29 ก.ย.-1 ต.ค./ 30 ก.ย.- 2 ต.ค./ 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 22-24, 27-29, 28-30 ต.ค./ 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ย./ 1-3, 2-4, 3-5, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 21-23, 22-24, 23-25 ธ.ค./ 30 ธ.ค. 60-1 ม.ค./ 31 ธ.ค.- 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น   12,900 - 18,900  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:      A5-MYA-3D-PG

ทัวร์พม่า พระธาตุอินแขวนทัวร์พม่า 2560 ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน  เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต  วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
วันเดินทาง :  29 ก.ย.- 1 ต.ค./ 30 ก.ย. -2 ต.ค. / 1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ต.ค.
2-4, 3-5, 4-6, 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ย./
1-3, 2-4, 3-5, 8-10, 9-11, 10-12, 14-16, 16-18, 17-19, 21-23, 22-24, 23-25, 24-26, 28-30, 29-31 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 1 ม.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค.61

ราคาทัวร์พม่า : เริ่มต้น  11,888 - 15,888 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : A2-MYA-3D-FD

ทัวร์พม่า พระราชวังไม้สักชเวนันดอร์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2018 ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) ล่องเรือทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี พักดี 3 ดาว  พร้อม! อร่อยเด็ดกับกุ้งแม่น้ำย่าง
วันเดินทาง : 8-12, 15-19 พ.ย./ 1-5 ธ.ค./ 29 ธ.ค.- 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์พม่า เริ่มต้น : 28,900 - 32,900 บาท
สายการบินBangkok Airways (PG)
Code:     A5-MYA-MAL-5D-PG

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า พม่า ไหว้พระอิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (PG) (ก.พ.-มี.ค.61) สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวนขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อตพักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้งบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันเดินทางวันที่ :  02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 , 23-25 , 24-26 กุมภาพันธ์ , 03-05 , 09-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 มีนาคม , 30 มีนาคม-1 เมษายน 2561 , 31 มีนาคม-2 เมษายน 2561
ราคาทัวร์พม่า 13,991 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   AST-MDL-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า Let’s go BAGAN มัณฑะเลย์พุกาม 4วัน 3คืน (PG) (ก.พ.-มี.ค.61)  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถานชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์”ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์ที่สวยงดงามราวกับภาพวาดสักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถานบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันเดินทางวันที่ :  08-11 , 22-25 กุมภาพันธ์ , 01-04 , 08-11 , 22-25  มีนาคม , 29 มีนาคม-1 เมษายน 2561
ราคาทัวร์พม่า 15,991 - 18,991 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   AST-MDL-4D-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า พม่า อินฟินิตี้ อินเล มัณฑะเลย์อินเล 4วัน 3คืน (PG) (ก.พ.-มี.ค.61) ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์”ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตล่องเรือชมความงดงามราวภาพวาดของทะเลสาลอินเลที่ถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสักการะ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันเดินทางวันที่ :  03-04 , 08-09 , 09-10 , 10-11 , 11-12 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 17-18 , 22-23 , 23-24 , 24-25 , 25-26 กุมภาพันธ์ , 28กุมภาพันธ์ 2561-01มีนาคม , 01-02 , 02-03 , 03-04 , 04-05 , 07-08 , 08-09 , 09-10 , 10-11 , 11-12 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 17-18 , 21-22 , 22-23 , 24-25 , 25-26 , 28-29 , 29-30 , 30-31 มีนาคม , 31มีนาคม-01เมษายน 2561
ราคาทัวร์พม่า 21,991 - 24,991 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   AST-MDL-4D3N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า 2560 สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)
วันเดินทาง4-7, 11-14 ต.ค./ 8-11, 15-18 พ.ย./ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค.60
ราคาทัวร์พม่า 13,900 - 14,900 บาท
สายการบิน :   MYANMAR AIRWAY (8M)
Code:   A2-MDL-4D-8M

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า พม่า อิ่มบุญ สุขใจ.. ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD) (ก.พ.-มี.ค.61) สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวนขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญาสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
วันเดินทางวันที่ : 01-03 , 02-04 , 03-05 , 08-10 , 09-11 , 10-12 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27กุมภาพันธ์ , 01-03 , 08-10 , 09-11 , 10-12 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 18-20 , 22-24 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์พม่า 12,881 บาท
สายการบิน :   NOK AIR (DD)
Code:   AST-MDL-3D2N-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สบาย สบาย มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) (ก.พ.-เม.ย.61) สงกรานต์61 ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์ ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ มีบริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันเดินทางวันที่ : 01-04 , 15-18 กุมภาพันธ์ , 15-18 มีนาคม , 05-08 เมษายน , 12-15 (วันสงการนต์) , 19-22 , 26-29 เมษายน , 29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 61
ราคาทัวร์พม่า 15,991 - 18,991 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   AST-MDL-3D2N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN) ทัวร์พม่า พม่า ไหว้พระสุดชิล ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน (PG) (ก.พ.61) สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อตบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันเดินทางวันที่ :  06-07 20-21 กุมภาพันธ์ , 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2561
ราคาทัวร์พม่า 7,991 บาท
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
Code:   AST-MDL-2D1N-PG

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า สะพานไม้อู่เป่ง (U-BEN)

ทัวร์พม่า พม่า สุดจ๊าด.. ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9วัด (DD) (ก.พ.-มี.ค.61) ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทางวันที่ :  03-04 , 08-09 , 09-10 , 10-11 , 11-12 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 17-18 , 22-23 , 23-24 , 24-25 , 25-26 กุมภาพันธ์ , 28กุมภาพันธ์ 2561-01มีนาคม , 01-02 , 02-03 , 03-04 , 04-05 , 07-08 , 08-09 , 09-10 , 10-11 , 11-12 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 17-18 , 21-22 , 22-23 , 24-25 , 25-26 , 28-29 , 29-30 , 30-31 มีนาคม , 31มีนาคม-01เมษายน 2561
ราคาทัวร์พม่า 6,996 - 7,447 บาท
สายการบิน :   NOK AIR (DD)
Code:   AST-MDL-2D-DD

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ทัวร์พม่า ปีใหม่ 2561 สัมผัสมนต์เสน่ห์และอารยธรรมแห่งราชธานีที่เคยรุ่งเรือง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า  จิตรกรรมฝาผนังโดยชาวกรุงศรีที่รังสรรค์ไว้ ณ วัดจอกตอจี ตอนเสียกรุง  เจดีย์มิงกุน เจดีย์จักรพรรดิ”ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดในสุวรรณภูมิ ชมสะพานไม้สักอูเบ็งยาวที่สุดในโลก ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
วันเดินทาง7-9, 21-23 ต.ค./ 4-6, 25-27 พ.ย./ 2-4, 9-11 ธ.ค./ 30 ธ.ค.- 1 ม.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 10,888 - 12,888 บาท
สายการบิน :   MYANMAR AIRWAY (8M)
Code:   A2-MDL-3D-8M

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลเจดีย์ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม ปีใหม่ 2018 มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน พุกาม ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
วันเดินทาง28 ก.ย.-1 ต.ค./ 5-8, 12-15, 20-23, 26-29 ต.ค./  2-5, 9-12, 16-19 พ.ย./ 2-5, 8-11, 14-17, 21-24 ธ.ค./ 29 ธ.ค. - 1 ม.ค./ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.61
ราคาทัวร์พม่า เริ่มต้น : 15,900 - 19,900 บาท
สายการบินBangkok Airways (PG)
Code:s  A5-MYA-MAL-4D-PG

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ปีใหม่ 2557ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง ปีใหม่ 2561 หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น พุกาม เฮโฮ รัฐฉาน ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู ชมสวนเกษตรลอยน้ำ หมู่บ้านทอผ้าอินปอ วัดแมวลอดห่วง เฮโฮ-มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ สกายน์ เจดีย์เก๊ามูดอว์ มัณฑะเลย์
วันเดินทาง : 12-17, 20-25 ต.ค./ 10-15, 24-29 พ.ย./ 8-13 ธ.ค./ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค./ 12-17 ม.ค./ 9-14 ก.พ./ 1-6 มี.ค.61
ราคาทัวร์พม่า 31,900 - 34,900  บาท
สายการบินThai Air Asia (FD)
Code:    ABI-MYA-MDL-6D-FD
แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์พม่า

ADD LINE : TEAM TRAVEL SERVICE
แอดไลน์ทีมทราเวล สอบถามข้อมูล จองทัวร์
ติดตามโปรโมชั่น ทีมทราเวล ผ่าน Line@
ติดตามเราบนเฟซบุ๊ค ทีม ทราเวล

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE...

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WHITE SNOW WALL 5 DAY 3 NIGHT (JL)...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW...

ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKURA JAPAN ALPS 7D4N (TG)...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA...

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA 5 DAY 3 NIGHT (XJ) (มี.ค.-พ.ค.2561)...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS...

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS “JUMBO” SNOW WALL 6D3N (TG) (เม.ย.-พ.ค.2561) (GT-NGO...

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ SNOW...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_1 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION + STRAWBERRY) 6D...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA...

ทัวร์ญี่ปุ่น J16_2 TAKAYAMA JAPAN ALPS ( ILLUMINATION) 6D 4N BY...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool...

ทัวร์ญี่ปุ่น So Cool นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ Snow Wall คามิโกจิ...

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า JAPAN...

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ 2018 ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall...

ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto...

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO HAKODATE...

ทัวร์ฮอกไกโด สงกรานต์ 2018 เที่ยวฮอกไกโด ชมซากุระ เยือนฮาโกดาเตะ เมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ...

«
»